Премини към основното съдържание

Годишно заседание на ICG за 2017 г. и 32-ри симпозиум на „Шишеджам“ по въпросите на стъклото в Истанбул (Турция) през октомври 2017 г.

  • Новини

Ер Ликид участва в годишното заседание на ICG (Международна комисия по стъклото), което се състоя в Истанбул, Турция, от 22 до 25 октомври 2017 г. През 2017 г. годишното заседание на ICG бе проведено съвместно с 32-рия симпозиум на Шишеджам по въпросите на стъклото, на който Шишеджам покани заинтересовани страни в тази област от цял свят да споделят и обсъдят знания за най-новите научни постижения и производствени технологии в областта на стъклото.

По повод на ICG Ер Ликид представи резултатите по проекта Life Eco-HeatOx и запозна участниците с новия проект Life CleanOx project започвайки дейността за разпространение на информация относно този проект, по-специално относно неговите цели.

Повече за заседанието на İCG през 2017 г. в Истанбул.

LIFE CleanOx

Проект финансиран от Европейската комисия , помагаш на индустрията да намали влиянието и върху околната среда.

Описание на проекта