Премини към основното съдържание

Ер Ликид

Световният лидер в сферата на газовете, технологиите и услугите за промишлеността и здравеопазването „Ер Ликид“ присъства в 75 държави, има приблизително 66 400 служители и обслужва над 3.8 милиона клиенти и пациенти.

Кислородът, азотът и водородът са малки молекули с основно значение за живота, материята и енергията. Те олицетворяват научната територия на „Ер Ликид“ и са в основата на дейността на дружеството от неговото създаване през 1902 г. до сега.

ALGLASS™ осигурява устойчиви резултати

Кислородът, азотът и водородът са в основата на дейността на компанията от нейното създаване през 1902 г. до сега. Амбицията на Ер Ликид е да се превърне в лидер в своята сфера, постигайки едновременно дългосрочни и устойчиви резултати.

Идеите на Ер Ликид създават стойност в дългосрочен план.  В основата на развитието на компанията стоят отдадеността и нестихващата изобретателност на нейните служители.

Ер Ликид предвижда предизвикателствата на пазарите, инвестира на местно и глобално ниво, и предоставя висококачествени решения.

Компанията разчита на своята оперативна конкурентоспособност, на целевите инвестиции в разрастващите се пазари и на иновациите, за да постигне рентабилен и дългосрочен растеж.

В стъклопроизводството, Ер Ликид подпомага клиентите си във всяка стъпка от производствения процес, от топенето на стъклото до завършването на изделието, предоставяйки газове, оборудване и експертни познания. Решението ALGLASS™ покрива пълната гама от чисти технологии за стъклопроизводство като кислородно горене за топене.

Усъвършенствани кислородни решения за ефективност

Стъклото е напълно рециклируем и устойчив материал, който се използва за производството на всякакви изделия - от съдове за хранене или прозорци за автомобилната и строителната промишленост до по-технически стъкла, като например плоски екрани за смартфони. Търсенето на стъкло се увеличава поради нарастването на населението и инфраструктурата. Стъклото се произвежда в пещи при много високи температури, като процесът изисква постоянно усъвършенстване, за да се отговори на предизвикателствата, свързани с енергийната ефективност и опазването на околната среда, породени от производствения цикъл.

LIFE CleanOx

Проект финансиран от Европейската комисия , помагаш на индустрията да намали влиянието и върху околната среда.

Описание на проекта