Премини към основното съдържание

Горелки за топене на стъкло-FC

ГОРЕЛКИТЕ ЗА ТОПЕНЕ НА СТЪКЛО-FC са патентовани газокислородни горелки без охлаждане, предназначени за пещи с непрекъснат режим на топене.

Коефициентът на полезно действие на технологията Heatox се постига чрез нов тип оборудване за оползотворяване на топлината, съчетано със специална газокислородна горелка, предложена от Ер Ликид: ALGLASS FC.

Концепцията

Чрез тази иновативна система гориво и кислород се въвеждат в пещта за изгаряне чрез уникална конфигурация на отделните инжектори, което произвежда ярък, плосък и широк пламък.

ALGLASS FC е иновативна технология с широко разпръскване на кислорода, поетапно подаван към горивото.

  • Компактна и функционираща с горещ кислород и горещ природен газ
  • Автоматично превключване от студени към горещи реагенти
  • Постоянна дължина на пламъка (~3m)
  • Може да функционира с горещ въздух като резервен вариант

Контакти:

Air Liquide CombustioN Product Line (CNPL)

1, Chemin de la Porte des Loges

Les Loges-en-Josas - BP 126

78354 Jouy-en-Josas, Франция

Телефон: +33 1 39 07 62 55

Факс       : +33 1 39 07 65 53

LIFE CleanOx

Проект финансиран от Европейската комисия , помагаш на индустрията да намали влиянието и върху околната среда.

Описание на проекта