Премини към основното съдържание

Описание на технологията

Фокусът на проекта LIFE CleanOx е иновативна технология, при която се използва: второ поколение технология Heat Oxy за кислородно горене с предварително загряване при още по-високи температури на подгряване на кислорода и природния газ и горелки HeatOx.

Високотемпературното кислородно горене за топене се състои от:

  • Подаване на кислород: течен кислород (LOx) или кислород в газообразно състояние при ниско налягане (кислород FLOXALTM Floxal). Това е конкурентно предложение за производство на място, което осигурява необходимите количества кислород за всички ваши нужди.
  • Патентовани технологии за топене на стъкло.

Излъчвателен топлообменник
Уникална и патентована комбинация от РЕКУПЕРАТОР НА ТОПЛИНА и НАГРЕВАТЕЛ:

  • РЕКУПЕРАТОРЪТ НА ТОПЛИНА извлича топлината от горещия дим;
  • НАГРЕВАТЕЛЯТ предава топлината от дима[1] към горивото и кислорода чрез излъчване.

ПАТЕНТОВАНИ ГОРЕЛКИ:

  • ГОРЕЛКАТА ЗА ТОПЕНЕ НА СТЪКЛО BURNER-FC-HEATOX е патентована газокислородна горелка без водно охлаждане, използвана за техническо стъкло и стъкло за контейнери.
  • ГОРЕЛКАТА ЗА ТОПЕНЕ НА СТЪКЛО BURNER-SUN-HEATOX е патентована газокислородна горелка без водно охлаждане за големи пещи, като тези, които се използват за производството на флоатно стъкло.

Всички горелки са изработени от специални материали, за да са подходящи за висока температура.

ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МЕХАНИЗМИ са автоматични контролни системи за наблюдение на газокислородните горелки и системите им за подаване.

Оборудването за тези технологии се инсталира лесно и надеждно от нашите екипи. Нашите експерти осигуряват пълна поддръжка при всеки етап, от одита на текущо използвания от вас процес на топене до предварителните и подробни проекти за новото ви решение, както и при цялостното му внедряване, включително пускането в експлоатация, наблюдението и поддръжката.

След успешни пилотни кампании технологията започна да се използва в „Пашабахче България“ ЕАД, завод от групата „Пашабахче“:

Бяха проведени широкомащабни изследвания на безопасността и анализи на опасностите, свързани с кислорода, съвместно с първокласни институти и експерти от Германия и Съединените щати, за да се създаде ноухау за боравенето с горещ кислород. Те потвърдиха метода за предварително загряване на кислорода до 550°C и на природния газ до 450 °C за кислородно горене.

 

LIFE CleanOx

Проект финансиран от Европейската комисия , помагаш на индустрията да намали влиянието и върху околната среда.

Описание на проекта