Премини към основното съдържание

Правна информация

Уебсайт, публикуван от:

Юридическо наименование на дружеството:

L’AIR LIQUIDE S.A.

Адрес на корпоративната централа:

Air Liquide - 75, quai d’Orsay - 75007 Париж, Франция
RCS: Париж 552 096 281 - Greffe de PARIS

Главен редактор:

Tâm Lâm, HeatOx program manager
Luc Jarry, Air Liquide Glass Global Market Director 

Уебсайт, хостван от:

Acquia Inc.
53 State Street, 10th Floor - Бостън, MA 02109 - САЩ
Телефон: +1 888 922 7842

Този сайт е деклариран пред френския орган CNIL (уведомление № 730391, подадено на 9 май 2000 г.) съгласно законодателството за личните данни и свободата на информацията.

Интелектуална собственост

ЕР ЛИКИД (Ер Ликид, или "ние") предлага на посетителите и потребителите достъп до този уебсайт въз основа на приемане от ваша страна на следните условия, и като приема, че сте съгласни с тях. С настоящото ЕР ЛИКИД ви дава непрехвърлимо и неизключително право за достъп до този уебсайт, както и разрешение да използвате уебсайта и да изтегляте материали единствено за ваши лични нужди. Ние имаме право единствено по наше усмотрение да добавяме, премахваме или променяме някои или всички характеристики на уебсайта по всяко време или да отнемем това разрешение. Всички материали, включително, но не само, конфигурациите, дисплеите, екраните и цялата информация, появяваща се или показвана във връзка с ЕР ЛИКИД или публикувана от дружеството на този уебсайт, са защитени съгласно всички приложими закони и разпоредби.

ЕР ЛИКИД притежава, запазва си и задържа всички права на собственост върху този уебсайт и неговото съдържание, включително авторски права. Търговските марки, фирмените знаци, търговските наименования, логота и други наименования за произход, включително, но не само, показаното на този уебсайт название на домейна на ЕР ЛИКИД, са регистрирани и нерегистрирани търговски марки на ЕР ЛИКИД или на трета страна, която е предоставила на ЕР ЛИКИД правото да ги ползва на този уебсайт. Нищо от съдържащото се тук не следва да се тълкува като даване на разрешение или право на посетителя на сайта или на използващия този сайт да използва която и да е от тук показаните търговски марки без предварително писмено съгласие на ЕР ЛИКИД или на третата страна. ЕР ЛИКИД и/или третите страни – доставчици на съдържание остават притежатели на показаната на този уебсайт информация, и като разпечатва или изтегля каквато и да е част от информацията или като използва по друг начин характеристиките на сайта потребителят не придобива никое от тези права на собственост.

За ваше удобство ЕР ЛИКИД дава електронни препратки към други сайтове, а други сайтове, известни или неизвестни на ЕР ЛИКИД, може да посочват електронни препратки към този сайт. ЕР ЛИКИД не носи отговорност за съдържанието на никой сайт, публикувал електронна препратка към настоящия, или към който тук е публикувана електронна препратка, а електронните препратки не означават, че ЕР ЛИКИД спонсорира, лицензира, подкрепя или е по друг начин свързан със съответния сайт, с описаните в него продукти или услуги, или с неговия собственик, нито че ЕР ЛИКИД е упълномощил сайта, от или към който е електронната препратка, да използва търговска марка, търговско наименование, лого или друг свързан с търговска марка или авторско право материал, собственост на ЕР ЛИКИД.

Условията, свързани с използването на този уебсайт, се уреждат от френското право. Съдилищата на Франция имат изключителна юрисдикция да уреждат спорове, произтичащи от използването на този уебсайт.

Зачитане на правото на неприкосновеност на личния живот и използване н

Неприкосновеността и сигурността на вашата информация са важни за нас. Политиката на ЕР ЛИКИД е да зачита и защитава правото на неприкосновеност на личния живот на потребителите на този уебсайт. Ние не разкриваме доброволно пред която и да било трета страна персонално идентифицируема информация относно нашите клиенти и други потребители на нашия уебсайт без предварително да получим разрешение от потребителя за това.

Етика и използване на събраните данни

ЕР ЛИКИД иска само някои видове лична информация при използването на уебсайта. В няколко раздела на нашия уебсайт, включително инструментите за изпълнение на поръчки и за онлайн помощ за клиенти, ние ви молим да предоставите информация, която ще ни даде възможност да направим по-успешно вашето посещение на сайта, да ви подпомогнем при въпроси, свързани с техническа поддръжка, или да предприемем последващи действия за вас след вашето посещение.  Освен в случаите, когато исканата информация е необходима за изпълнение на заявки, вие ще бъдете уведомени, и е единствено ваш избор дали да предоставите такава информация или не. Обаче съгласявайки се с условията на този уебсайт, вие ни разрешавате да събираме такава информация. Може да поискаме вашето име, адрес на ел. поща, телефонен номер, пощенски адрес, вид стопанска дейност, информация за клиентски предпочитания, клиентски номер, както и друга подобна лична информация, необходима за регистрация или за абониране за нашите услуги или оферти.

Съответно ЕР ЛИКИД използва личните данни, предоставени от вас на този уебсайт, за следните цели:

  • За да осигури подходящи действия във връзка с вашия абонамент за наши услуги или оферти и изпълнение на поръчки
  • За да осигури инструменти за онлайн помощ за клиенти и последващи действия във връзка с такава техническа помощ
  • За да обработи вашето заявление, ако сте отговорил/а онлайн на предложение за работа в ЕР ЛИКИД

ЕР ЛИКИД обработва също и личните данни, предоставени от вас в процеса на взаимните ни отношения и комуникации, като например писма по ел. поща, разменени с вас, вашите обсъждания при използване на инструменти и платформи, осигурени от ЕР ЛИКИД, или във връзка с използваните от Ер Ликид виртуални работни пространства и средства за съвместна работа. Целта на тази обработка е да се предоставят на разположение тези инструменти, да се осигури и наблюдава използването им по подходящ начин, и да се гарантират сигурността на ИТ системата и поверителността на съдържащата се в нея информация.

Пасивно събиране на лични данни

Някои от личните данни, съхранявани на нашия сървър, се предоставят от вас доброволно когато попълвате онлайн формуляри, а други данни се събират автоматично.

За да усъвършенства навигацията на потребителите в нашите сайтове, а също и за целите на статистическия анализ, Ер Ликид автоматично събира определени данни когато посещавате сайтовете ни:

  • Вашият IP адрес: вашият доставчик на интернет услуги определя IP адрес на вашия компютър, за да имате достъп до интернет
  • Датата и часът на вашето посещение на сайта и разглежданите от вас страници
  • Операционната система на вашия компютър и използваният от вас софтуер за навигация в интернет
  • Вашето потребителско име, ако разглеждате части от сайта с ограничен достъп
  • Историята на вашето навигиране в уебсайтовете на групата и времетраенето на вашата връзка

Препоръчваме да се запознаете също и с текста на нашата страница относно бисквитките.

Предаване на лични данни извън Европейското икономическо пространство

Освен това използването на конферентната услуга на Световната мрежа, както и наличието на инструменти и платформи за комуникация, са свързани с предаване на лични данни (собствени и фамилни имена, адреси на ел. поща) с цел идентификация, и обмен на данни (съобщения, прикачени файлове) с цел хостинг и администриране за държави, които не са членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП), включително САЩ, чието законодателство за защита на личните данни се различава от това на ЕИП.

Когато предаваме ваши данни към САЩ, не ще третираме личните ви данни в съответствие с разпоредбите на стандартните договорни клаузи, определени от Европейската комисия (Решение 2010/87/ЕС).

Поверителност на събираните данни

ЕР ЛИКИД използва вашите лични данни изключително за описаните по-горе специфични цели. Информацията, която ни предоставяте, остава поверителна и ще се използва единствено във връзка с вашите отношения като клиент с ЕР ЛИКИД и/или с някое от нейните свързани дружества; тази информация никога няма да бъде оповестена или продадена на никоя трета страна за търговски цели или за целите на проучвания.

Вашите права по отношение на личните ви данни

PСъгласно френския закон № 2004-801 от 6 август 2004 г. относно защитата на частните лица във връзка с обработката на лични данни, изменящ закон № 78-17 „Informatique et Liberté“ от 6 януари 1978 г., вие имате право на достъп до всички лични данни относно вас, както и правото да ги коригирате, променяте или заличите.

Ако желаете предоставените от вас лични данни да бъдат променени или заличени, всичко, което е нужно да направите, е да отправите към Ер Ликид официално искане за това. Можете също така да заявите несъгласието си личните ви данни да бъдат обработвани, ако имате сериозни основания за такова несъгласие.

Ако желаете вашите лични данни да бъдат променени, коригирани или заличени, или да заявите несъгласието си те да бъдат обработвани, моля, изпратете вашето искане на следния адрес:

  • С обикновена поща: Air Liquide - Direction de la communication - 75, quai d’Orsay - 75007 Париж
  • По електронна поща: webmaster@airliquide.com

Изменения

Ер Ликид си запазва правото да изменя или допълва настоящата декларация за поверителност по всяко време. За всички такива актуализации ще се сигнализира на началната страница на уебсайта, а ние ви съветваме да прочитате тази декларация за поверителност всеки път, когато посещавате уебсайта на ЕР ЛИКИД. Всички изменения и допълнения към настоящата декларация за поверителност влизат в сила незабавно след публикуването им на уебсайта.