Премини към основното съдържание

Описание на дейностите

Основният акцент на проекта LIFE CleanOx е прилагането в пълен мащаб на иновативна технология със силно положително въздействие върху околната среда (намаляване на парниковите газове и икономии на енергия), която да е икономически жизнеспособна.

Описание на проекта

Като цяло проектният екип от завода на Пашабахче България (ПБ) в Търговище ще отговаря за официалното одобряване на оборудването CleanOx, инсталирано към пилотната пещ. Успоредно с това доставчикът на технологията Ер Ликид (ЕЛ) ще направи задълбочени анализи за оценка на работата на CleanOx по отношение на въздействието върху околната среда и икономиите на енергияПБ ще предостави и своя експертен научен опит в производството на стъкло за домакински съдове.

ПБ ще преустрои една от съществуващите тръби за димен газ за Eco-HeatOx, така че да се направи обходна тръба за димен газ, където да се разположи излъчвателен топлообменник. ЕЛ ще конструира излъчвателен топлообменник съобразно наличното пространство (Дейност С.1).  Изпълнението на обходната тръба за димен газ и инсталирането на излъчвателен топлообменник ще се наблюдава съвместно от ПБ и ЕЛ (дейност C.2). Необходимо е монтирането на горелки с нова конструкция да се извърши внимателно, тъй като пещта функционира (дейност C.3). След приключването на фаза I (800°C O2 и 500°C NG), ще бъдат проектирани SMR тръби, които да се монтират към излъчвателния топлообменник във фаза II (дейност C.6).  Ще бъдат монтирани SMR тръби и самостоятелна спомагателна система като например парен котел (дейност C.7).

Подробности за дейностите

С1 Проектиране на излъчвателен топлообменник за пилотната пещ:

TЦелта на тази дейност е да се проектира излъчвателен топлообменник съобразно наличното пространство и температурата на димния газ в единия край на тръбата за димен газ на пилотната пещ. Тази дейност включва и проектиране на тръбопроводи за студен/горещ кислород и за природен газ. Капацитетът на излъчвателния топлообменник ще бъде такъв, че да загрява 600 Nm3/час О2 и 300 Nm3/час природен газ до 800°C и съответно 500°C. С излъчвателния топлообменник ще функционират горелки 1x1MW и 1x2MW.

С2 Инсталиране на излъчвателен топлообменник към тръбата за димен газ на пилотната пещ: 

Главната цел на тази дейност е излъчвателният топлообменник да бъде монтиран към новоизградена обходна тръба за димен газ в единия край на тръбата за димен газ и да се пусне димен газ през обходната тръба, за да загрява излъчвателния топлообменник.

С3 Инсталиране на горелки и тръбопроводи към пилотната пещ: 

Главната цел на тази дейност е да се монтират новоконструирани горелки, които могат да работят при поток на кислорода с температура 800°C и поток на природния газ с температура 500°C. Ще бъдат направени също и високотемпературни тръбопроводи от излъчвателния топлообменник към горелките.

С4 Работа на пилотната пещ с горещ кислород и природен газ, загрети до 800С и 500С: 

Главната цел на тази дейност е да се извърши стартиране на инсталацията и пускане в експлоатация, последвано от ежедневна експлоатация.

С5 Осигуряване на дългосрочна устойчивост, възпроизводимост и прехвърляемост:

Главната цел на тази дейност е да се осигури дългосрочна устойчивост на резултатите от проекта и да се подготви възпроизвеждане на технологията и прехвърляне на резултатите към други клонове на промишлеността, за да се осигури разпространение на това техническо решение, което да доведе до по-широко положително въздействие върху околната среда.

С6 Проектиране на SMR тръби за излъчвателния топлообменник:

Главната цел на тази дейност е да се проектират SMR тръби за излъчвателния топлообменник като фаза II.

С7 Инсталиране на SMR тръби и спомагателни възли като например парогенератор:

Главната цел на тази дейност е да се изградят SMR тръби към излъчвателния топлообменник и парогенератор като фаза II.

Целта на този проект е да се потвърди и насърчи технологията CleanOx, с която може да се постигне по-голямо намаление на разхода на енергия и емисиите на замърсители при значително по-ниски капиталови разходи в сравнение с LIFE Eco-HeatOx (първото поколение на HeatOx).

LIFE CleanOx

Проект финансиран от Европейската комисия , помагаш на индустрията да намали влиянието и върху околната среда.

Описание на проекта