Премини към основното съдържание

Дейности по проекта и резултати

Основният акцент на проекта LIFE CleanOx е прилагането в пълен мащаб на иновативна технология със силно положително въздействие върху околната среда (намаляване на парниковите газове и икономии на енергия), която ще бъде икономически жизнеспособна, а това ще гарантира нейната възпроизводимост.

Проектът LIFE CleanOx се състои в прилагането на иновативно решение за високотемпературно кислородно горене, базирано на излъчвателен топлообменник.

Проектът има три главни цели:

  1. Намаляване на емисиите на парникови газове при производството на стъкло за домакински съдове (в сравнение с горенето с въздух при използване на регенеративен топлообменник: 30 % по-малко емисии на въглероден двуокис и 90 % по-малко емисии на азотни оксиди)
  2. Увеличаване на термичния коефициент на полезно действие в заводите за стъкло за домакински съдове (30 % по-висок в сравнение с горенето с въздух при използване на регенеративен топлообменник)
  3. Значително намаляване на капиталовите разходи (50-75 %) в сравнение с LIFE Eco-HeatOx (първото поколение на технологията HeatOx)

Като част от демонстрационния проект партньорите имат за цел да изпълнят следните дейности:

  • С1 Проектиране на излъчвателен топлообменник за пилотната пещ
  • С2 Инсталиране на излъчвателен топлообменник към тръбата за димен газ на пилотната пещ
  • С3 Инсталиране на горелки и тръбопроводи към пилотната пещ
  • С4 Използване на пилотната пещ с горещ кислород и природен газ, загрети до 800С и 500С
  • С5 Осигуряване на дългосрочна устойчивост, възпроизводимост и прехвърляемост
  • С6 Проектиране на SMR тръби за излъчвателния топлообменник
  • С7 Инсталиране на SMR тръби и спомагателни възли като например парогенератор

LIFE CleanOx

Проект финансиран от Европейската комисия , помагаш на индустрията да намали влиянието и върху околната среда.

Описание на проекта