Премини към основното съдържание

Технология

Подгряването на кислорода до 800°C и на природния газ до 500°C в пещи с кислородно горене позволява да се увеличи енергийната ефективност при по-изгодна начална инвестиция в сравнение с пещи за топене на стъкло с горене с въздух.

Nexelia, решението за високотемпературно кислородно горене за топене[1] е иновативна технология, която представлява предварително загряване на кислорода и природния газ до висока температура, създавана от дима при горенето. В сравнение с кислородното горене без предварително загряване, тя намалява разхода на гориво и кислород до степен, при която кислородното горене става икономически изгодно при всички типове стъкло.

HeatOx 2G е второто поколение на иновативната технология HeatOx 1G и има за цел допълнително повишаване на температурите на подгряване на кислорода и природния газ. 

кономия на енергия

Използването на чист кислород вместо въздух повишава ефективността на горенето и намалява разхода на гориво. Чрез предварително загряване на кислорода и горивото (природния газ) високотемпературното кислородно горене увеличава ефективността на кислородното горене, като осигурява 10 % по-голяма икономия на енергия в сравнение с кислородното горене без предварително загряване.

По-малко емисии на замърсители

Изгарянето на чисти предварително загрети кислород и гориво намалява разхода на гориво и следователно емисиите на CO2 с допълнителни 10 % в сравнение с кислородното горене без предварително загряване. Нещо повече, благодарение на нашите патентовани високотемпературни газокислородни горелки емисиите на азотни оксиди също остават изключително ниски, като намалението е до 90 % в сравнение с изгарянето с въздух.

Гъвкавост от гледна точка на енергийните източници

При високотемпературното кислородно горене се използва чист горещ кислород и горещ природен газ или мазут като гориво. В резервен режим може да се използва също така въздух или студен кислород и студено гориво. Тази изключителна гъвкавост Ви помага да намалите зависимостта от енергийните източници и свързаните с нея рискове.

Намаляване на капиталовите разходи

Оборудването за предварително загряване на по-малки обеми кислород за горене е по-евтино от това за предварително загряване на големи обеми въздух за горене.

LIFE CleanOx

Проект финансиран от Европейската комисия , помагаш на индустрията да намали влиянието и върху околната среда.

Описание на проекта