Премини към основното съдържание

Първоначално заседание по проекта LIFE CleanOx в Париж (Франция) през октомври 2017 г.

  • Новини

Проектният екип на Шишеджам и Пашабахче пристигна в Париж през октомври 2017 г. за провеждане на първоначалното заседание по проекта LIFE CleanOx.

Домакин на заседанието беше Ер Ликид в своя център за научноизследователска и развойна дейност в Сакле край Париж.

TС това заседание бе официално стартиран иновационния проект CleanOx, финансиран от Европейската комисия.

LIFE CleanOx

Проект финансиран от Европейската комисия , помагаш на индустрията да намали влиянието и върху околната среда.

Описание на проекта