Премини към основното съдържание

18-19 април 2018 г.: Семинар на организацията GlassTrend за неутрално по отношение на въглеродните емисии производство на стъкло, Марктхайденфелд, Германия

  • Новини

Организацията GlassTrend е консорциум от предприятия и институти с дейност по цял свят в областта на стъклото и производството на стъкло. Названието GlassTrend е съкращение от Glass (стъкло) и Technology Research & New Developments (технологии, изследвания и нови разработки), а целта на организацията е да координира научноизследователската и развойната дейност за подобряване на конкурентоспособността на предприятията от стъкларската промишленост, на техните доставчици и клиенти. GlassTrend се стреми да установи нуждите от усъвършенствани и иновативни производствени технологии и изискванията за такива технологии за цялата стъкларска промишленост в най-широк смисъл и да очертае и координира научноизследователска и развойна дейност, която отговаря на тези изисквания.

Повече на: уебсайта на GlassTrend

На семинара на Glass Trend на тема "Как да посрещнем технологичните предизвикателства на Парижкото споразумение относно климата?" в Марктхайденфелд, Германия (виж програмата) присъстваха и двамата партньори и участваха в:

  • сесията "Нисковъглеродни суровини" където Шишеджам представи Топилни свойства на партида стъклено влакно с ниско съдържание на газове,
  • сесията "Нисковъглеродни технологии на горене и оползотворяване на топлината" където  Ер Ликид представи Технологии и модели на горене, допринасящи за въглеродна неутралност, разработени от Ер Ликид.

 

LIFE CleanOx

Проект финансиран от Европейската комисия , помагаш на индустрията да намали влиянието и върху околната среда.

Описание на проекта